yic_dragana

Dragana Tomić Pilipović

#zajednica

Dragana Tomić Pilipović je osnivačica i izvršna direktorka Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP sa više od 20 godina iskustva u oblasti razvoja organizacija, strateškog upravljanja ljudskim resursima i mentorske podrške pojedincima u pronalaženju i ostvarivanju njihovog ličnog potencijala, pre svega u oblasti preduzetništva i ličnog razvoja.

Od 2010. godine vodi organizaciju CDOP koja ima za osnovni cilj da informiše, edukuje i podstiče održivi razvoj i društveno preduzetnišvo. Sa svojim timom kolega, u okviru CDOPa, razvila je edukativni alat o socijalnom preduzetništvu društvenu igru TriP. Pokrenula je Rural HUB u selu Vrmdža, Sokobanja sa ciljem osnaživanja sela kroz socijalnu ekonomiju i preduzetništvo. Podstiče i podržava žensko preduzetništvo naročito u ruralnim područjima. Jedan je od članova ETC grupe i pokretača projekta Kreativnog mentorstva. Koautor je nekoliko priručnika iz oblasti: Upravljanja ljudskim resursima, Mentorstva i Eko sela kao modela razvoja ruralnih područja. Završila Ekonomski fakultet u Beogradu, a zvanje Magistra ekonomskih nauka je stekla 2006. godine na Univerzitetu u Trentu, Italija na smeru Lokalnog razvoja za zemlje Balkana i oblasti u tranziciji.

Ostali mentori