Asertivna komunikacija

Organizacija

Asertivna komunikacija

Kategorija

Radionioce

Učesnici

Still no participant

Iskutva

Still no reviews

Asertivna komunikacija je jedna od najboljih načina komunikacije. Zašto je to tako? Šta asertivnost zapravo znači? Zašto je bitna? Kako da i ti postaneš asertivna osoba? Odgovore na ova pitanja možeš saznati na ovoj besplatnoj radionici.

Šta je asertivnost?

Asertivnost je zlatna sredina. Zauzimanje za sebe, svoja prava, ideje i potrebe, vodeći računa i o drugim ljudima. Asertivno ponašanje danas je veoma korisno iz više razloga. Ovaj vid komunikacije ti pruža priliku da sebe i svoje stavove prikažeš u najboljem svetlu.

Šta možeš da naučiš na ovoj radionici?

Na ovoj radionici možeš da naučiš nešto više o asertivnoj komunikaciji, na koji način utiče na nas i koji su najbolji načini komuniciranja. Saznaćeš kako da iskažeš svoja osećanja a da pritom ne budemo agresivni, a da pored toga naučiš kako da imaš više samopouzdanja. Na kraju radionice imaćeš priliku da sve naučeno primeniš kroz nekoliko simulacija.

Ko vodi radionicu?

Vladimir Ilić, roker za decu, vršnjački karijerni savetnik i koosnivač inovativnog modela poslovne prakse Virtuelnog preduzeća Tvoja šansa. Apsolvent pedagogije koji trenutno radi u oblasti muzikoterapije sa decom sa potrebom za posebnom društvenom podrškom. Od 2014. do 2019. godine radio je u oblasti karijernog vođenja i savetovanja u okviru GIZ YEP projekta gde je bio voditelj velikog broja radionica iz oblasti asertivne komunikacije, neverbalne komunikacije, razgovora za posao i javnog nastupa.

Jovana Denčić, vršnjački karijerni savetnik, jedan od osnivača Virtuelnog preduzeća "Tvoja šansa", u okviru kojeg je vodila "Soft skills factory". U prostoru za POMAK vodila je "Letnju školu zapošljavanja". Tri godine je radila kao facilitator i koordinator na terenu u kampovima za migrante na jugu zemlje pružajući, pre svega, psihosocijalnu pomoć deci do 14 godina i maloletnicima bez pratnje roditelja, ali i baveći se monitoringom i zaštitom ljudskih prava. Radila je i na osnaživanju i obrazovanju žena iz migrantske populacije kroz vođenje radionica o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena.

Kome preporučujemo ovu radionicu?

Ako želiš da naučiš kako da na najbolji način komuniciraš sa ljudima, naučiš kako da uspešno vladaš stresom i da imaš više samopouzdanja, bilo da si student ili srednjoškolac, ova radionica je odlična prilika.

Glavni organizator

Any teachers for this course

Cena : Free

Nivo : Srednjoškolac Student

Naplata : Besplatno