Ana Živković

1

AKTIVNOSTI

NAN

OCENA

Trenutno nema preporuka.

Skype: Wild Stories with the Wildlife Center of Virginia

Pričamo preko Skype-a sa Virdžinijom o različitim adaptacijama divljih životinja, istraživanjima o njihovom staništu, otkrivanju ekoloških pretnji i radu centra za divlje životinje.

VIDI

Napiši preporuku