Centar za devojke

OSNAŽIVANJE DECE, DEVOJAKA I ŽENA

1

AKTIVNOSTI

0

ISKUSTVA

Ko smo mi?

Centar za devojke je ženska organizacija iz Niša osnovana 1998. godine, koja kroz umetnost, edukativne radionice i aktivizam osnažuje decu, devojke i žene i bori se protiv svih oblika nasilja nad decom, devojkama i ženama. Glavne oblasti koje obuhvata rad naše organizacije jesu nasilje nad devojkama /ženama, trgovina ljudima i žensko zdravlje i seksualnost.

Zašto smo u UNBOX habu?

Mi verujemo da deca, devojke i žene treba da žive u svetu u kom su sigurne i poštovane, u svetu u kojem se njihov život, rad i njihovo znanje cene. Kroz svoje programe želimo da edukujemo što više dece, devojaka i žena o svim temama koje bi za njih bile važne, te smatramo da će nam Unbox Hub pružiti dragocene načine da edukaciju sprovodimo na inovativan i zanimljiv način, kao i da uz pomoć njega dođemo do šire zajednice, do koje same nismo uspele.

Za šta možete da nas cimate?

  • Ukoliko vam je potrebno sigurno mesto na kom biste podelile svoja iskustva.
  • Ukoliko vam je potrebna osoba od poverenja koja bi vam pružila podršku u slučaju preživljenog nasilja.
  • Ako želite da naučite više o prepoznavanju, prevenciji i suzbijanju porodičnog i partnerskog nasilja, seksualnog nasilja, trgovine ljudima i drugih oblika nasilja nad devojkama /ženama.
  • Ukoliko biste volele da se kroz umetnost i kreativnost aktivirate, osnažite i edukujete, učestvujete u uličnim akcijama, performans ima, forum tetar ima, predstavama.
  • Ako vam je potrebna pomoć da se informišete o svojim pravima.
  • Ukoliko želite da postanete aktivistkinja i borite se za prava sebe i drugih žena.

Any review founded
AKTIVNOST

Feminističko-aktivistički kamp

Centar za devojke ove godine organizuje Feminističko-aktivistički kamp koji će se održati od 11. jula do 16. jula na Goču. Zainteresovane devojke mogu poslati svoje motivaciono pismo na centarzadevojke@gmail.com!
VIŠE INFORMACIJA

Mail : centarzadevojke@gmail.com

Phone : +381 60 36 16 859

Web : http://centarzadevojke.org.rs

Lokacije : 18 000 Niš, Srbija

Pošalji iskustvo