Fondacija ARKA

Any review founded
AKTIVNOST

Mlade žene imaju prednost

Da li i ti uviđaš neki problem u svojoj lokalnoj zajednici? Da li i ti smatraš da su devojke i mlade žene, (ne)dovoljno uključene u kreiranje javnih politika i strategija? Da li si i ti zainteresovana za procese koji se tiču pridruživanja Evropskoj uniji? Da li i ti imaš ideju za unapređenje aktuelnog stanja, ali ne znaš odakle i kako da kreneš? Potrebna ti je podrška? U okviru novog projekta “Mlade žene imaju prednost”, Fondacija Arka objavjuje Javni poziv za polaznice treninga o učešću mladih žena u EU integracijama, koji će se održati u Sremskim Karlovcima, od 11. do 15. maja 2022. godine.
VIŠE INFORMACIJA

Pošalji iskustvo