Zis Fondacija

Any review founded
AKTIVNOST

Travel grant

Zis Fondacija nudi mladima uzrasta 16-20 godina priliku da konkurišu za edukativno putovanje u neku od zemalja EU.
VIŠE INFORMACIJA

Pošalji iskustvo