Faks vs. Srednja 2: o budžetu i bodovima

Fali mi još 5 ESPB bodova da budem na budžetu“, „Imam tri obavezna kursa po semestru….“, „Profesor mi je juče upisao osmicu u indeks“, samo su neki od komentara svakog studenta koji nama srednjoškolcima baš i ne govore mnogo toga. Znamo otprilike šta je indeks a šta semestar, čuli smo za te neke bodove koji su, prema rečima starijih, mnogo bitni, iako u suštini nemamo predstavu šta su oni zaista, a o kursu i da ne pričamo! Međutim, da na faks ne bismo pošli sasvim neinformisani, u tekstu na dalje možemo saznati nešto više o ovim, ali i još mnogim drugim važnim pojmovima, koji će nam olakšati taj pomalo mučan prelaz iz srednje škole na fakultet.

Izvor: SUN

Kao što do sada već vrlo dobro znaš, jedna školska godina podeljena je na dva polugođa, isto kao što je i jedna godina na faksu podeljena na dva semestra letnji i zimski, tokom kojih imaš predavanja, a potom i ispitne rokove (takođe letnje i zimske, u zavisnosti od semestra u kom se odvijaju). Njihov broj varira od fakulteta do fakulteta, ali ih obično ima pet i to su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski. Osim toga, u okviru svakog semestra postoji i određeni broj kurseva.

Kursevi su zapravo predmeti na fakultetu. Na primer, ukoliko si u srednjoj imao/imala matematiku kao jedan od predmeta, na fakultetu bi ti ona predstavljala jedan od kurseva. Postoje obavezni i izborni kursevi. Što se tiče tih izbornih, oni su dodati kako bi svaki student imao dovoljan broj ESPB bodova da pređe u narednu godinu (ukoliko želiš da pročitaš nešto više o obaveznim i izbornim kursevima, ali i mnogo čemu drugom, klikni ovde). Ali šta su uopšte ti bodovi?

Izvor: Unsplash

Ako ti kažemo da je ESPB skraćenica od „Evropskog sistema prenosa bodova”, jedinstvenog sistema kvantitativnog vrednovanja uloženog rada studenata u sticanje znanja, sposobnosti i veština predviđenih studijskim programom, to ti neće značiti ama baš ništa, zar ne? Jednostavnije rečeno, svaki predmet, odnosno kurs, na fakultetu nosi određeni broj tih bodova koje stičeš tako što položiš neki ispit. Oni su ti značajni ne samo kako bi bio/bila na budžetu, već i da bi na kraju mogao/mogla da diplomiraš. U okviru jedne godine ukupan broj ESPB-a koji možeš da osvojiš je 60, što znači da tokom osnovnh studija možeš osvojiti ukupno 240. Važno je da znaš da svaki ispit nosi određen broj ESPB bodova i oni ne zavise od ocene koju dobiješ na ispitu, niti ona od njih. Dakle, ukoliko je za taj ispit predviđeno 8 boda i ti dobiješ šesticu, a neko drugi desetku, oboje ćete dobiti isti broj ESPB-a predviđenih za taj kurs. 

Izvor: Beleške

Što se budžeta tiče, sigurno si već upoznat/upoznata da studenti koji su na njemu ne moraju da plaćaju studije za tu godinu (suprotni njima su oni samofinansirajući). Da bi ostvario status studenta na budžetu na prvoj godini, potrebno je da imaš određen broj bodova koji se računaju preko ukupnog proseka iz srednje škole i rezultata sa prijemnog. Što se tiče ostalih godina, da bi dobili ili zadržali taj status, studenti moraju tokom godine da osvoje određeni broj ESPB bodova (najmanje 48). Međutim, ukoliko veći broj studenata ima isti broj bodova, a nema dovoljno mesta za sve njih da budu na budžetu, onda se u obzir uzima prosek

Izvor: Pexels

Prosek se računa isto kao i u srednjoj školi, tako što sabereš sve ocene i podeliš ih sa brojem predmeta koje si položio/položila. Ocene dobijaš, kao što i sam/sama već sigurno znaš, putem ispita koji mogu biti u pisanoj ili usmenoj formi u zavisnosti od predmeta (kursa). Neki se polažu isključivo pisanim, a neki usmenim putem, dok se neki polažu kombinovano (prvo moraš položiti pisani deo da bi mogao da izađeš na usmeni, a ocena koja ti se upisuje, tj. završna ocena, predstavlja aritmetičku sredinu ocena sa pismenog i usmenog). 

Ocene dobijaš i na kolokvijumu i one mogu da utiču na tvoju završnu ocenu ili te čak spreče da izađeš na ispit! Sam proces njihovog upisivanja je sličan onom u srednjoj. Ukoliko  je ispit u usmenoj formi, profesor ti odmah kaže ocenu i upiše u indeks. Ali, ako je u pismenoj, onda profesor uglavnom saopšti ocene onlajn, putem mejla ili preko studenske platforme „estudent“, koja je slična onoj našoj „esdnevnik“ ili neke druge koja se koristi na tvom faksu. Nakon toga, profesor će ti odrediti vreme i mesto kada treba da dođeš sa indeksom kako bi ti uneo ocenu i dao svoj potpis. 

Izvor: VelikiRečnik

Indeks je nešto slično kao đačka knjižica. Kupuje se u skriptarnici fakulteta nakon položenog prijemnog i to na dan upisa na fakultet. Razlikuje se po tome što ima posebne rubrike koje su iste za svaki predmet(kurs) i to su: naziv predmeta, broj ESPB bodova koje taj predmet nosi, tip predmeta, kolokvijum, datum kolokvijuma, ocena i na kraju potpis profesora.  Eto, sada i ti znaš šta je ESPB, kurs, semestar, budžet i indeks! Ukoliko želiš da otkriješ kako funkcioniše davanje ispita, a kako kolokvijuma, šta su predispitne obaveze, a šta predrok, onda redovno prati naš sajt, jer te uskoro očekuje nastavak! 😉

Kako ti se čini tekst?
+1
10
+1
1
+1
9
+1
3
+1
1

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.