Ispod krova Krovne organizacije mladih Srbije, omladinski ciklus iz drugog ugla

U Republici Srbiji mladi su Određeni odredbom Zakona o mladima, u i u pitanju je uzrast od 15 do 30 godina. To je period kada mladi ljudi odrastaju i preuzimaju aktivniju ulogu u svojoj zajednici te imaju potrebu za specifičnim uslugama, ulaze i izlaze is sistema obrazovanja, dobijaju prve poslove, osamostaljuju se…

U prethodnom tekstu smo utvrdili da je omladinska poltika skup svih javnih politika koje prepoznaju mlade kao društvenu kategoriju i predviđaju određene mere kako bi se položaj ove društvene grupe unapredio, naučili mso više o vrstama omladinskih politika i prostoru za naše uključenje u iste, dok ćemo danas, kako na svaku temu i priču treba da pogledamo iz više uglova, danas ćemo saznati više o omladinskoj politici i aktivnom učešću mladih od Miljane Pejić, generalne sekretarke Krovne organizacije mladih Srbije!

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 109 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je zapravo zagovaračka platforma za unapređenje položaja mladih i deluje kao spona između mladih, svojih organizacija članica i različitih donosioca odluka i pružaoca programa i usluga za mlade (pre svega države i institucija).

Izvor: Unsplash.com

Koliko je važna omladinska politika za mlade?

Iako sama reč politika zvuči dosta apstraktno i nije nešto čime se veliki broj nas svakodnevno aktivno bavi, omladinska politika je, kao što smo i ranije napomenuli, malo drugačija. Taj skup javnih politika utiče na to kakav će biti kvalitet našeg obrazovanja, pod kojim uslovima se mi kao mladi možemo organizovati i učestvovati u zajednici, da li će nam praksa biti plaćena, da li će nam poslodavac pružiti šansu da stičemo svoja prva radna iskustva pod istim uslovima kao i bilo kom drugom zaposlenom, da li će naše institucije kulture imati programe za mlade i još mnogo drugih stvari, koje su kad ih ovako pobrojima zaista bitne. Koliko je onda važno i kako možemo uticati na sve to?

„Imajući u vidu da omladinska politika utiče na mlade, nezavisno od toga da li mladi utiču na nju, rekla bih da nam je prvi zadatak da upravo tako promovišemo aktivno učešće – to je pitanje koje nas se tiče i imamo pravo da tražimo da odlučujemo“, rekla je Miljana.

Za one koji su zbunjeni, aktivno učešće je oblast u kojoj se pretpostavlja aktivno uključivanje mladih u društvo, putem aktivnog članstva u organizacijama, te se pre svega misli na uključivanje mladih u rešavanje problema u njihovoj sredini, počevši od škole pa do šire društvene zajednice. Mladi najčešće prvi put stiču iskustvo aktivnog učešća i aktivizma kao članovi đačkih ili studentskih parlamenata, ali i u manjem procentu članovi organizacija civilnog sektora (više o aktivnom učešću možete pročitati klinkom na ovaj link). Razmislite, koliko smo zaista uključeni u rad svoje zajednice?

„Smatram da omladinsku politiku mladima koji se nisu ranije aktivno uključivali u procese donošenja odluka treba da približava pre svega lokalna zajednica, i tu su najvažniji udruženja mladih i za mlade, učenički i studentski parlamenti, kancelarije za mlade, lokalni tradicionalni i omladinski mediji. Mladi se informišu preko društvenih mreža u najvećoj meri, te je važno biti prisutan na njima i koristiti formate koji ih ne smaraju. Omladinska politika može biti zapravo vrlo kreativna“, podelila je Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS-a.

Iako se u velikoj meri zanemaruju kao ozbiljan kanal komunikacije, o značaju društvenih mreža u informisanju mladih možemo reći da preko polovine mladih ispitanika u istraživanju „Stavovi mladih u Republici Srbiji o uticaju i značaju društvenih mreža„, organizacije Centar za kreiranje politika i strategijaje istakla da se informiše putem društvenih mreža, a uz to se i veliki broj njih informiše koristeći internet novine i portale kao primerni izvor. Kao društvene mreže koje najčešće koriste, mladi u Srbiji su istakli Instagram, Whatsapp, Youtube i Facebook, dok su druge mreže istakli u nešto manjem procentu, ali svakako da ih posećuju i koriste njihove sadržaje. Zašto tu ne bismo promovisali aktivno učešće mladih i podsticali više njih da preuzmu inicijativu?

Iako mnogi kažu da su društvene mreže samo „gutači vremena“, u ovom tekstu sa portala Brana’s divine World možete pročitati više o digitalnom aktivizmu

Za šta konkretno mladi mogu da koriste omladinsku politiku?

Ako kažemo da je aktivno učešće važno i da treba aktivno da se podstiče, koristeći sve dostupne kanale gde su mladi, koji su to primeri korišćenja omlaidnske politike za menjanje našeg okruženja na bolje? Jer šta će nam omladinska politika ako ne znamo kako da je koristimo, zar ne😅

„Za sve ono što je njima važno. To mogu biti lokalne aktivističke inicijative poput uređivanja parka ili zagovaranja za uvođenje dodatnih sekcija u školi, boljih zdravstvenih usluga, izmenu neke gradske uredbe ili pokretanje procesa izmene i dopune Zakona o mladima, kako bi se osigurala bolja podrška mladima“, rekla je Miljana.

Kako može da se koristi omladinska politika vidimo iz primera Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS) Pančevo koji je organizovala akciju čišćenja keja – “Očistimo naš Tamiški kej”, koja se održala usled svetskog dana očuvanja reka, te je cilj ove akcije bio podsticanje lokalne zajednice da razmišlja o značaju reke Tamiš koja predstavlja jedan od najlepših obeležja grada. Pored toga, plan je bio da se od prikupljenih otpadaka izdvoje čepovi koji će dalje biti upućeni akciji “Čep za hendikep”. Takođe, prvobitni cilj ove akcije bio je da se očisti samo gradska plaža, međutim nakon akcije, ceo kej je nikad čistiji. Više o tome možete pročitati na sajtu Unije.

Izvor:sajt Unije Srednjoškolaca Srbija

Primeri dobre prakse u okvirima omladinske politike u Srbiji?

Pošto očigledno postoje mladi koji se uveliko aktivno uključuju, kako možemo da saznamo više o njima, pridružimo im se ili inspirisani njihovim inicijativama pokrenemo svoje🤔

„Krovna organizacija mladih Srbije pokrenula je kampanju za promociju upravo takvih primera. Prikupljamo priče o primerima dobre prakse među mladima koji su unapredili svoju užu ili širu zajednicu. Na ovom linku su dostupne neke od tih priča, a ukoliko naši čitaoci prepoznaju sebe ili nekog iz njihovog okruženja koji ima da podeli važno iskustvo, može nam ga i proslediti putem formulara na sajtu, napominje Miljana.

Dakle, sada kada ste pročitali o omladinskoj politici iz drugog ugla ostalo je da razmišljamo o akciji. Hajmo da ponovimo…. Ko najbolje zna naše potrebe, naša očekivanja, naše ambicije i nadanja? Niko osim nas samih! Zato krenimo!

Ako želitš da saznaš više a aktivnostima KOMS-a, pogledaj njihov sajt, a ako imaš nekih pitanja o omladinskoj politici, ili misliš da bismo kroz zajednički razgovor sa Unbox timom mogli da ti pomognemo u razradi ili implementaciji ideje za promenu u tvom okruženju, piši nam! Tu smo na raspolaganju!

Do tada, čitamo se🤗

Kako ti se čini tekst?
+1
2
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.