Strategija za mlade 2022-2030.

Kao što možda znaš, tokom februara meseca je Ministarstvo omladine i sporta, resorno ministarstvo za nas mlade i naše potrebe objavilo Nacrt Strategije za mlade za period od 2022-2030. na svom sajtu. Mi smo pročitali svih 109 strana dokumenta, sa svim fusnotama i slovnim greškama i hoćemo da pričamo o tome.

Koji su sve problemi i potrebe mladih u Srbiji, koje Ministarstvo vidi i koji je plan za naredne godine?

Izvor: MOS sajt

Hajde da se upoznamo 👋

Nisu svi upoznati sa detaljima omladinske politike, niti će svi pročitati ceo dokument linkovan gore, ali svi treba da se uključe u razgovor na ovu temu. Barem mi tako mislimo, tako da u nastavku delimo neke ključne informacije koje su potrebne kako bi se upoznao sa ovom temom:

Strategija za mlade je strateški dokument koji donosi država i kojim se definiše šta i kako radimo, sa kojom namerom i ciljem kako bismo obezbedili bolji položaj mladih u našem društvu. Ona se donosi za period od 10 godina i predstavlja malo bliže smernice u odnosu na Zakon o mladima. Strategija sadrži ciljeve koje želimo da postignemo za desetogodišnji period kako bismo poboljšali položaj mladih, dok Akcioni plan bliže određuje konkretne aktivnosti kojima ih postižemo.

To su neke osnove, dovoljne da pričamo dalje na ovu temu. Naravno, za sve opšitnije, najbolje je da pogledaš sam dokument koji smo linkovali gore! 😊

Dakle, juna 2021. godine je Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo proces revizije Strategije 2015-2025. godine usled većih promena koje su nas zadesile, među kojima je i pandemija. U skladu sa potrebama mladih (koje su mapirali kroz konsultacije sa svim zainteresovanim pojedincima, udruženjima i institucijama koji sprovode aktivnosti za mlade) odlučeno je da se kreira nova Strategija 2022-2030. koja će pomoći da se adekvatnije pristupi problemima mladih i poboljšanju našeg položaja.

Izvor: MOS sajt

Koji su ciljevi strategije za mlade 🎯

Ideja strateškog dokumenta jeste da prepozna širu sliku koja postoji, analizira kakva je trenutna situacija, koja je idealna situacija i za dati period definiše šta želimo da uradimo kako bismo bili korak bliže tom idealu. Tako je i u Nacrtu Strategije za mlade podeljena šira slika položaja i potreba mladih u Srbiji iz istraživanja koje je za Ministarstvo obavila agencija Ninamedija 2020. godine, zakoni koji regulišu različite aspekte života mladih, kao i dokumenta na svetskom i evropskom nivou koja mogu dati uvid u položaj mladih generalno ili mogu biti značajne za mlade.

Kao opšti cilj, Strategija za mlade (to jest njen trenutni nacrt) navodi unapređen kvalitet života mladih, koji će se postići kroz sledeće posebne ciljeve:

  • Omladinski rad je standardizovan u sistemu neformalnog obrazovanja i
    kontinuirano se sprovodi
  • Prostorni kapaciteti i usluge za sprovođenje omladinske politike su unapređeni i funkcionalni u svim jedinicama lokalne samouprave
  • Mladi su aktivni učesnici društva na svim nivoima
  • Mladi imaju ravnopravne mogućnosti i podsticaje da razvijaju svoje potencijale i kompetencije, koji dovode do socijalnog i ekonomskog osamostaljivanja
  • Stvoreni uslovi za dobro zdravlje, bezbedno okruženje i socijalno blagostanje mladih

Svaki od posebnih ciljeva ima svoje pokazatelje, kako bi bio SMART, kao i set mera kojim će se podržati njihovo ostvarivanje i analizirati postignuti rezultati. Ukoliko te ovo interesuje, preporučujemo da prelistaš strategiju od 53 do 106 strane gde se detaljnije opisuju opšti cilj, posebni ciljevi, njihovi pokazatelji i mere. 😊

Izvor: MOS sajt

Šta ovo znači za mlade 💁

Organizacija „Nauči me“ se kroz svoj program Unbox hab inovativnih edukacija zalaže za inovativno obrazovanje mladih i veruje da kroz neformalno obrazovanje oni mogu da se razvijaju kako lično, tako i profesionalno, stičući veštine i znanja neophodna za uspeh u 21. veku. Radujemo se što Nacrt Strategije definiše na koji način će se neformalno obrazovanje, volonterizam i aktivizam mladih razvijati na dalje, ali smo u skladu sa ranijim primerima primene dokumenata koji su dobri samo na papiru radoznali da ispratimo proces donošenja ove Strategije do kraja.

Kao što smo naveli na samom početku ovog teksta, ovo je samo Nacrt Strategije za mlade koji je od 08.02. do 16.02. mogao da se prokomentariše. Ako te interesuje ova tema, ali nisi uspeo da daš svoj komentar, pre ozvaničavanja Nacrta, održaće se i javna rasprava o istom, o kojoj ćemo te obavestiti putem naših mreža, kako bi mogao da se uključiš. Nakon što se donese finalna Strategija za mlade, u roku od 90 dana će biti donet i Akcioni plan za njeno sprovođenje u periodu od 2022. do 2024. godine.

Šta bi ti izdvojio kao glavne ciljeve koje Strategija treba da ispuni, kako bi mladima u Srbiji bilo bolje? Šta bi dodao u postojeću Strategiju, ili možda oduzeo? 🤔

Piši nam u komentarima, da se uključimo u ovaj razgovor

#čitamose

Kako ti se čini tekst?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.